Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)

FEK-2024-Tefxos B-02364-Απάτητες παραλίες

Continue ReadingΌροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)

Παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων

FEK-2024-Tefxos B-02172-Πρόστιμα σε περίπτωση παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα

Continue ReadingΠαρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων

Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις

Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις

Continue ReadingΌροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

FEK-2024-Tefxos B-01974-Καθορισμός κατώτατου μισθού

Continue ReadingΚαθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα.

FEK-2024-Tefxos B-01650-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Continue ReadingΠρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα.

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

FEK-2023-Tefxos B-07535- Τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση

Continue ReadingΚαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις

FEK-2023-Tefxos A-00204 Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

Continue ReadingΜέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις