Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020»

ΦΕΚ Β 2236- Επιδότηση παγίων δαπανών

Continue ReadingΔιαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020»

Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.

ΦEK B 2229- Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων προς ΕΦΚΑ

Continue ReadingΠαράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.

Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152).».

ΦΕΚ Β 2033- ΕΤΜΕΑΡ

Continue ReadingΔιαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152).».

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021.

ΦΕΚ Β 2149- ΚΑΔ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΥ

Continue ReadingΠροσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021.

όροι και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των Επιχειρήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων και Ιαματικών Πηγών στο Πρόγραμμα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2021.

ΟΡΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ-2021

Continue Readingόροι και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των Επιχειρήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων και Ιαματικών Πηγών στο Πρόγραμμα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2021.

«Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.».

ΦΕΚ Β 2025 - Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού

Continue Reading«Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.».

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» . Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο αναλύονται θέματα σχετικά με τη χρήση κλιματιστικών μονάδων λόγω πανδημίας του νέου ιού SARS – Cov-2.

Continue ReadingΛήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» . Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο αναλύονται θέματα σχετικά με τη χρήση κλιματιστικών μονάδων λόγω πανδημίας του νέου ιού SARS – Cov-2.

το φυλλάδιο οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (E.C.D.C.). για τους διευθυντές των τουριστικών καταλυμάτων σχετικά με την Νόσο Λεγεωναρίων.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΟΣΟΥ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ

Continue Readingτο φυλλάδιο οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (E.C.D.C.). για τους διευθυντές των τουριστικών καταλυμάτων σχετικά με την Νόσο Λεγεωναρίων.

Νομοθεσία για τον έλεγχο ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ Β 3282/19-9-2017 )

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΦΕΚ Β 3282-19.9.17

Continue ReadingΝομοθεσία για τον έλεγχο ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ Β 3282/19-9-2017 )

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871).

ΦΕΚ Β 2016 - Τροποποίηση ΚΥΑ για Self test

Continue Reading«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871).