Ένωση Ξενοδοχείων
Ηρακλείου

Η Ένωση Ξενοδχείων Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1968 με σκοπό την διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών οικονομικών , κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι ξενοδοχεία και επιπλωμένα διαμερίσματα οποιασδήποτε κατηγορίας και δυναμικότητας, και είναι μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με την υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Δ.Σ.

Τα όργανα της διοίκησης είναι :

Γενική Συνέλευση
Διοικητικό Συμβούλιο
Ελεγκτική Επιτροπή
Οι στρατηγικές της Ένωσης Ξενοδοχείων για το περίοδο 2010 – 13 είναι

Μάρκετινγκ Κρήτης
Εργασιακές Σχέσεις
Σχέσεις Ξενοδοχείων – Κράτους
Εποικινωνιακή στρατηγική
Είναι μέλος της Π.Ο.Ξ. και του Σ.Ε.Τ.Ε.

Επικοινωνία