Γιατί να γίνω μέλος

  • Με την συμμετοχή σου σαν μέλος της Ε.Ξ.Η. ο κλάδος αποκτά δύναμη και μεγαλύτερη εκπροσώπηση στα θεσμικά όργανα της πολιτείας «η ισχύς εν τη ενώσει».
  • Η Ε.Ξ.Η. παρεμβαίνει άμεσα σε δίκαια και νόμιμα αιτήματα των μελών της.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. μπορούν να έχουν στατιστικά στοιχεία, μελέτες, έρευνες σχετικές με τον τουρισμό της Κρήτης.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. συνεργάζονται στενά και ανταλλάσουν απόψεις προς όφελος των επιχειρήσεών τους.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. πληροφορούνται άμεσα για τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στον τουριστικό τομέα, για τις νέες νομοθεσίες και διατάξεις που αφορούν τα ξενοδοχεία μέσω ιστοσελίδας –email ή φάξ.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. μπορούν να έχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για νομικά-τεχνικά –οικονομικά- λειτουργικά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν .
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. μπορούν να έχουν ειδικές τιμές σε υπηρεσίες που προσφέρει η ένωση π.χ. ημερίδες ,αγορά καρτελών δωματίων, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται θέματα του τουρισμού της Κρήτης (π.χ. marketing–νέες τεχνολογίες , υποδομές , νομοθεσία κ.τ.λ.)
  • Τα γραφεία της Ε.Ξ.Η. είναι το « σπίτι » του ξενοδόχου. Τα μέλη μπορούν να τα χρησιμοποιούν για τις συναντήσεις τους κατόπιν πρότερης συνεννόησης, και να απολαμβάνουν δωρεάν internet και τηλεφωνικές επικοινωνίες σε σταθερά τηλέφωνα για όλη την Ελλάδα.

Κόστος εγγραφών ετήσιων συνδρομών

Με απόφαση του Δ.Σ. Πρακτικό Νο 211 οι ετήσιες εισφορές των μελών μειώνονται από 1/1/2011 κατά 50% και διαμορφώνονται ως παρακάτω :

Κατηγορία:

L’

Ποσό ανά Κλίνη:

1,50 Ευρώ

Κατηγορία:

Α’

Ποσό ανά Κλίνη:

1,25 Ευρώ

Κατηγορία:

Β’

Ποσό ανά Κλίνη:

1,00 Ευρώ

Κατηγορία:

Γ’

Ποσό ανά Κλίνη:

0,85 Ευρώ

Κατηγορία:

Δ’

Ποσό ανά Κλίνη:

0,85 Ευρώ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξενοδοχεία μέχρι 500 κλίνες η εφ’ άπαξ εισφορά για εγγραφή είναι όσο το κόστος της ετήσιας συνδρομής με ανώτατο όριο τα ευρώ 250,00.

Ξενοδοχεία άνω των 500 κλινών η εφ’ άπαξ εισφορά για εγγραφή είναι όσο το κόστος της ετήσιας συνδρομής με ανώτατο όριο τα ευρώ 500,00.

Καταβολή στα γραφεία της Ένωσης ή στο λογαριασμό IBAN:GR83 0110 2030 0000 2034 8002 146. της Εθνικής Τράπεζας.

Τρόποι Διαφήμισης

Εάν θέλετε να διαφημιστείτε μέσω της ιστοσελίδας της ένωσης ξενοδόχων Ηρακλείου, οι τιμές είναι οι ακόλουθες:

Διαφημιστικό Banner Διαστάσεων 180Χ150 pixels: 200 € / έτος

Χορηγία με διαφημιστικό Banner Διαστάσεων 220Χ220 pixels: 400 € / έτος

Συμμετοχή στις Προσφορές Συνεργατών / Αποστολή Newsletter: 50 € / μήνα

Επικοινωνία