Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές – Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

ΦΕΚ Α 242 – Ν 4758