«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»

ΦΕΚ Β 246-Παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφιλών στιε ΔΟΥ

Περισσότερα »

«Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας λειτουργίας για το έτος 2020.»

ΦΕΚ Β 292- Εξ αποστάσεως εργασία κλπ

Περισσότερα »

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε», η οποία αφορά την διαδικασία καταβολής στις συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της επιδότησης μέρους των αποδοχών αδείας των εργαζομένων τους οι συμβάσεις των οποίων είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020.

ΦΕΚ Β 139- επιδοτηση αποδοχών αδείας

Περισσότερα »

«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).»

ΦΕΚ 5715- Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στα συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχεία

Περισσότερα »

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00

ΦΕΚ Β 5509- Έκτακτα Μέτρα έως 7-1

Περισσότερα »

Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ Β 5487 – Διαδικασία εισόδου στη χώρα

Περισσότερα »
Close Menu