‘Όροι και προϋποθέσεις συμμέτοχης και επιδότησης των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών στο πρόγραμμα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού

ΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2020