Χωρίς κόστος εγγραφής και μικρή συμβολική συνδρομή για τα νέα Μέλη

Με απόφαση του Δ.Σ και με στόχο την χάραξη μιας νέας εποχής ανασυγκρότησης, δημιουργίας και εξέλιξης με νέες δράσεις, νέες πρωτοβουλίες και νέες συνεργασίες, διατηρώντας φυσικά το στόχο της Ένωσης που δεν είναι άλλος από τη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Με αυτές τις αρχές ως πυξίδα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος τη νέα πολιτική συνδρομής των μελών.
Δεν θα υπάρχει κόστος εγγραφής για νέα μέλη , η δε ετήσια συνδρομή ορίζεται στο συμβολικό ποσό του ενός ευρώ ανά δωμάτιο.