ΦΕΚ Α’136 -Άρθρο 84: Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

ΦΕΚ Α136 – 17.07.2020