υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει.»

ΦΕΚ Β 2362 – Οφειλές προς το Δημόσιο – Κριτήρια υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση