Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9- 2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

ΦΕΚ Β 3526- Τροποποίηση προγράμματος 100.000 θέσεων εργασίας

Close Menu