το φυλλάδιο οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (E.C.D.C.). για τους διευθυντές των τουριστικών καταλυμάτων σχετικά με την Νόσο Λεγεωναρίων.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΟΣΟΥ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ