Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Νο 296