Σεμινάριο ανέργων 25-29 ετών με εκπαιδευτικό επίδομα μέχρι και 3.000€ , στον Κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σεμινάριο ανέργων 25-29 ετών με εκπαιδευτικό επίδομα μέχρι και 3.000 €
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) έχει τίτλο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.

Διάρκεια: 600 ώρες (200 ώρες θεωρία και 400 πρακτική)
Συμβουλευτική: 6 ατομικές συνεδρίες
Οδηγεί σε Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο τηλ. 2810792207.
https://www.ploigos-ea.gr/προγράμματα-κατάρτισης-ανέργων/