Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023- 2024

FEK-2023-Tefxos B-03420-Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ΕΦΚΑ 2023-2024