Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού έως 2.700€!

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων έως 29 ετών με εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.700€!
Φορέας: Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)
Το πρόγραμμα με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού» περιλαμβάνει:
540 ώρες παρακολούθησης (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 420 ώρες πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού)
3 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και
οδηγεί σε πιστοποίηση απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Αντικείμενο εκπαίδευσης: «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media».

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο τηλ. 2810792207.
https://www.ploigos-ea.gr/προγράμματα-κατάρτισης-ανέργων/