Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021.»

ΦΕΚ Β 2360 – Διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχείων