Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020

ΦΕΚ Β 4469 _ Πληττόμενες επιχειρήσεις – προαιρετική μείωση ενοικίου