Παράταση ισχύος Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Close Menu