Νομοθεσία για τον έλεγχο ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ Β 3282/19-9-2017 )

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΦΕΚ Β 3282-19.9.17