Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» . Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο αναλύονται θέματα σχετικά με τη χρήση κλιματιστικών μονάδων λόγω πανδημίας του νέου ιού SARS – Cov-2.