«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας.

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες παραλίες ΦΕΚ Β 2144

Close Menu