Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020»

ΦΕΚ Β 5515- 1. Πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας – κάλυψη εισφορών και 2. Δώρο Χριστουγέννων