Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών Ε.Ξ.Η.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 2023