– Εργασιακές ρυθμίσεις,, μείωση μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο, παράταση ΑΕΠΟ, τροποποίηση της ρύθμισης για το Voucher κλπ

ΦΕΚ Α 177 -Νόμος 4722 Εργασιακές ρυθμίσεις κλπ