Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε», η οποία αφορά την διαδικασία καταβολής στις συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της επιδότησης μέρους των αποδοχών αδείας των εργαζομένων τους οι συμβάσεις των οποίων είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020.

ΦΕΚ Β 139- επιδοτηση αποδοχών αδείας