Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

FEK-2022-Tefxos A-00219- ν 4997 – Εξορθολογισμός της ασφαλιστικής νομοθεσίας