Εξειδίκευση του μαθηματικού τύπου, των συντελεστών βαρύτητας αιγιαλού και των συντελεστών βαρύτητας δραστηριότητας της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 5092/2024 για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας.

FEK-2024-Tefxos B-02516-Αντάλλαγμα για την παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού