«Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».

ΦΕΚ 2233 Β 11-6-2020 , ΚΥΑ με Αριθμ. οικ. 23083
Φ.700.19

«Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας