«Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.».

ΦΕΚ Β 2025 – Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού