Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ».»

ΦΕΚ Β 6355 Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας