«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.»

ΦΕΚ Β 3770 – Αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο