Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο

ΦΕΚ Β 4706- ΚΥΑ για αναστολή συμβάσεων μηνός Οκτωβρίου