Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021.».

ΦΕΚ Β 2012- Αναστολή συμβάσεων εργασίας Μαίου 2021