Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου: Πέντε μέτρα για το αύριο του τουρισμού.

Σε συνέχεια πρόσφατων παρεμβάσεων και εξετάζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κύριος πυλώνας της οικονομίας, ο τουρισμός, παραθέτω κάποιες σημαντικές και χρονικά καίριες προτάσεις για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία και η οικονομία που εξαρτάται από αυτά.  Για λόγους αμεσότητας οι θέσεις παρουσιάζονται συνοπτικά και εστιάζοντας στην ουσία.

  • Απαραίτητη είναι πλέον η παράταση επιχορήγησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι εργαζόμενοι με τον αναιμικό κύκλο εργασιών που αναμένεται να έχουν οι επιχειρήσεις. Συμπληρωματικά, για όσες επιχειρήσεις λειτουργήσουν, θα πρέπει να εξεταστεί και η επιδότηση εργασίας με ουσιαστική συμμετοχή στο μη μισθολογικό κόστος, ώστε το βάρος της απασχόλησης να μην είναι δυσανάλογο των εισπράξεων. Οι μικρές ενέσεις ρευστότητας, τόσο από τον εσωτερικό τουρισμό, όσο και από την περιορισμένη σε χρονική διάρκεια της  -έως και ανύπαρκτη για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα-  τουριστικής σεζόν, δεν αποτελεί κίνητρο για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις.  Αντίθετα αποθαρρύνουν.  Εξετάζεται πλέον και η αναστολή λειτουργίας από αρκετούς ξενοδόχους ως μέσο επιβίωσης, με ότι καταστροφικές συνέπειες θα έχει αυτή στο σύνολο της οικονομίας, που εξαρτάται από την ευρύτατη οικονομία της φιλοξενίας.
  • Επιδότηση των τόκων από το Δημόσιο των υφισταμένων δανείων, μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων, για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών αφού η επιστροφή στην αρχή της κανονικότητας δεν αναμένεται πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021, ενώ σε κερδοφόρες χρονιές θα αποτελέσει το 2022, μετά τον μαζικό εμβολιασμό των κατοίκων της Ευρώπης.
  • Άμεση χορήγηση του εξαγγελθέντος από την Κυβέρνηση κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 5ετούς διάρκειας με χαριστική περίοδο 18 μηνών έως και στο 30% του κύκλου εργασιών του 2019 για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Το κεφάλαιο αυτό είναι αναγκαίο για την κάλυψη του πλήθους των υποχρεώσεων που συνεχίζει να προκαλεί η απρόβλεπτη διάρκεια της κρίσης.  Αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για κάθε ξενοδοχείο, είτε είναι εν λειτουργία είτε όχι, ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις επανεκκίνησης του συνόλου των Τουριστικών Επιχειρήσεων σε ποιοτικό επίπεδο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό της προ κρίσεως περιόδου.
  • Αναστολή πληρωμής φόρων προς το Δημόσιο και τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις μέχρι να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής στην κανονικότητα. Η μηδενική ρευστότητα από τις συσσωρευόμενες ζημίες που επεκτείνονται πολύ πέραν της περιόδου αναστολής λειτουργίας, δεν επιτρέπουν την πληρωμή έστω και μέρους των υποχρεώσεων.
  • Επαγγελματικές μισθώσεις. Για μια εποχική τουριστική επιχείρηση με 6 μήνες σεζόν (Απρίλιο – Σεπτέμβριο) κάθε μήνας ενοικίου ουσιαστικά είναι διπλός καθώς ο κύκλος εργασιών τους υλοποιείται εντός 6 μηνών. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να επιχορηγηθούν για το 60% του ενοικίου που θα κληθούν να καταβάλλουν τόσο για το χρονικό διάστημα που παρέμειναν κλειστές όσο και για το χρονικό διάστημα που θα κληθούν να επαναλειτουργήσουν, αφού είναι 0ρατός πλέον ο κίνδυνος να χάσουν μέχρι το 70% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρονιάς.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γ. Γραμματέας

Νίκος Χαλκιαδάκης                              Αλέξανδρος Αγγελόπουλος