Εάν θέλετε να διαφημιστείτε μέσω της ιστοσελίδας της ένωσης ξενοδόχων Ηρακλείου, οι τιμές είναι οι ακόλουθες:
  • Διαφημιστικό Banner Διαστάσεων 180Χ150 pixels:  200 € / έτος
  • Χορηγία με διαφημιστικό Banner Διαστάσεων 220Χ220 pixels: 400 € / έτος
  • Συμμετοχή στις Προσφορές Συνεργατών / Αποστολή Newsletter: 50 € / μήνα