• Με την συμμετοχή σου σαν μέλος της Ε.Ξ.Η. ο κλάδος αποκτά δύναμη και μεγαλύτερη εκπροσώπηση στα θεσμικά όργανα της πολιτείας «η ισχύς εν τη ενώσει».
  • Η Ε.Ξ.Η. παρεμβαίνει άμεσα σε δίκαια και νόμιμα αιτήματα των μελών της.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. μπορούν να έχουν στατιστικά στοιχεία, μελέτες, έρευνες σχετικές με τον τουρισμό της Κρήτης.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. συνεργάζονται στενά και ανταλλάσουν απόψεις προς όφελος των επιχειρήσεών τους.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. πληροφορούνται άμεσα για τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στον τουριστικό τομέα, για τις νέες νομοθεσίες και διατάξεις που αφορούν τα ξενοδοχεία μέσω ιστοσελίδας –email ή φάξ.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. μπορούν να έχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για νομικά-τεχνικά –οικονομικά- λειτουργικά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν .
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. μπορούν να έχουν ειδικές τιμές σε υπηρεσίες που προσφέρει η ένωση π.χ. ημερίδες ,αγορά καρτελών δωματίων, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.
  • Τα μέλη της Ε.Ξ.Η. συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται θέματα του τουρισμού της Κρήτης (π.χ. marketing –νέες τεχνολογίες , υποδομές , νομοθεσία κ.τ.λ.)
  • Τα γραφεία της Ε.Ξ.Η. είναι το « σπίτι » του ξενοδόχου. Τα μέλη μπορούν να τα χρησιμοποιούν για τις συναντήσεις τους κατόπιν πρότερης συνεννόησης, και να απολαμβάνουν δωρεάν internet και τηλεφωνικές επικοινωνίες σε σταθερά τηλέφωνα για όλη την Ελλάδα.