Σύνολο Αδειών για Επισκέπτης
στο Forum Πρακτορεία

  Να μπορεί να βλέπει το Forum  Να βλέπουν μόνο λίστες των forum και των θεμάτων  Να βλέπουν μόνο λίστες των forum και των θεμάτων
  Να επεξεργαστεί οποιεσδήποτε καταχώρησεις  Να ξεκινήσει νέα θέματα  Να απαντήσει σε θέματα
  Να δημιουργήσει συνδεόμενες καταχωρήαεις  Να διακόψει συνδεδεμένα Θέματα  Να επεξεργαστεί δικούς του τίτλους θέματος
  Να επεξεργαστεί οποιουσδήποτε τίτλους θέματος  Να καρφιτσώσει Θέματα  Να μετακινήσει θέματα
  Να μετακινήσει καταχωρήσεις  Να κλειδώσει θέματα  Να διαγράψει θέματα
  Να επεξεργαστεί δικές του/της καταχώρησεις για πάντα  Να επεξεργαστεί δικές του/της καταχώρησεις μέχρι να υπάρξει απάντηση  Να επεξεργαστεί οποιεσδήποτε καταχώρησεις
  Να διαγράψει δικές του καταχώρησεις  Να διαγράψει οποιεσδήποτε καταχώρησεις  Να καρφιτσώσει Καταχωρήσεις
  Να καρφιτσώσει Καταχωρήσεις  Να βλέπει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών  Να βλέπει τα προφίλ των μελών
  Να βλέπει τα προφίλ των μελών  Να αναφέρει καταχωρήσεις  Να προσπεράσει τον έλεγχο για spam
  Να προσπεράσει την επανεξέταση καταχώρησης  Να προσπεράσει την επανεξέταση καταχώρησης μία φορά  Να ανεβάσει απεικονίσεις (images)
  Να ανεβάσει media  Να ανεβάσει αρχεία  Να χρησιμοποίησει υπογραφές
  Can upload signatures  Να ανεβάσει avatars  Να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μηνύματα
  Να γίνει συνδρομητής  Να παρακολουθεί θέματα  Να αλλάξει την κατάσταση θέματος
  Να αξιολογήσει καταχωρήσεις  Να χρησιμοποίησει spoilers  Να βλέπει συνδέσμους
  Να επανεξετάσει εκκρεμείς καταχωρήσεις