Προς τα Μέλη της

Ένωσης  Ξενοδοχείων

Ηρακλείου

Ηράκλειο 01.10.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις  8 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , με θέματα  ημερησίας διατάξεως:

  1. Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός Δ.Σ.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής  Επιτροπής
  3. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και  Εκπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

( Π.Ο.Ξ.).

Υπενθυμίζεται στους κ.κ. Συναδέλφους, ότι οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για τα παραπάνω αξιώματα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. μέχρι και 2 ημέρες πριν των διενέργεια των αρχαιρεσιών .

Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6 του καταστατικού της Ένωσης, απαραίτητη είναι η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί οριστικά την επόμενη Πέμπτη 15 Οκτωβρίου,την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων εκ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Για την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γ. Γραμματέας

Νίκος Χαλκιαδάκης                                              Αλέξανδρος Κοτσιφάκης