Σημαντική αύξηση της τάξης του 5% σημείωσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.�
Στο πρώτο δίμηνο η αύξηση ήταν της τάξης του 3 με 4% και επιταχύνθηκε στη συνέχεια για να κλείεσει τελικά στο 5%, σημαντικά υψηλότερη από την μακροχρόνια πρόβλεψη του UNWTO, που είναι 3,8%, σε ετήσια βάση μέχρι το 2030. 

Συνολικά έγιναν 494 εκ. αφίξεις. 
Ο γενικός γραμματέας του UNWTO Taleb Rifai δήλωσε σχετικά: » Το γεγονός της σημαντικής αύξησης των αφίξεων που υπερέβησαν και τις προβλέψεις μας, αποδεικνύει ότι η ταξιδιωτική βιομηχανία θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί κομμάτι της κατανάλωσης των πολιτών, τόσο στις αναπτυσσόμενες, όσο και στις ανεπτυγμένες αγορές».
Η αύξηση αναμένεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε λίγο χαμηλότερο ποσοστό, και αναμένεται να κλείσει λίγο πάνω από το 4%, υψηλότερα από τις προβλέψεις σε κάθε περίπτωση.

Καλά νέα!!! Αναρτήθηκε από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στις 2:42 μ.μ.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ