Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1/7/2015 ξεκίνησε η νέα διαδικασία κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων μέσω του διαδικτυακού τόπου κατάταξης του Ξ.Ε.Ε. http://cert.grhotels.gr.

Σας αποστέλλουμε εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εμπεριέχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη διαδικασία κατάταξης και περιγράφει αναλυτικά όλα τα βήματα που απαιτούνται, προκειμένου  να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά  η διαδικασία μέσω του http://cert.grhotels.gr

Η Διοίκηση  και οι υπηρεσίες του Ξ.Ε.Ε. καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια λειτουργία της νέας διαδικασίας, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με αξιόπιστο τρόπο για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας  και διευκόλυνσης των χρηστών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να καταταγούν σύμφωνα με το νέο σύστημα μέχρι την 31/12/2017.

Προς διευκόλυνση όμως όσων επιχειρηματιών έχουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο Ξ.Ε.Ε. (τηλ.213 216 9900), καθώς και υπηρεσία ηλεκτρονικών  απάντησεων  στο e-mail: cert@grhotels.gr