Η Ασία και η Αμερική οι πιο ‘ανοιχτές’ περιοχές στις θεωρήσεις βίζα

Έλενα Τζιώτη – 31 Ιανουάριος 2013, 14:09

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί ήταν το 2012 οι ‘λιγότερο ανοικτοί’ κατά τη σύγκριση των τριών συνιστωσών της πολιτικής για τις θεωρήσεις (χωρίς βίζα, βίζα κατά την άφιξη και eVisas). Αντίθετα, για το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν απαιτείται θεώρηση για να επισκεφθούν έναν ασιατικό προορισμό, ενώ το 19% μπορεί να λάβει βίζα κατά την άφιξη και το 7% eVisa.

Νέα έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων δείχνει ότι η Ασία και η Αμερική είναι οι πιο “ανοικτές” περιοχές όσον αφορά στις απαιτήσεις τουριστικής βίζα. Τα στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στη διευκόλυνση των θεωρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με την εφαρμογή βίζα στις πολιτικές αφίξεων.

Με βάση μια συνολική αξιολόγηση των αναγκών βίζα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πολιτικών που επιτρέπουν τη βίζα κατά την άφιξη και τις ηλεκτρονικές βίζα (eVisas), τα ευρήματα του ΠΟΤ δείχνουν ότι το 2012 η Ασία και η Αμερική ήταν οι πιο “ανοικτές” περιοχές για την είσοδο των τουριστών. Κατά μέσον όρο, για το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν απαιτείται θεώρηση για να επισκεφθούν έναν ασιατικό προορισμό, ενώ το 19% θα μπορούσε να λάβει βίζα κατά την άφιξη και το 7% μια ηλεκτρονική θεώρηση – με τα ποσοστά να είναι στα 31%, 8% και 1% αντίστοιχα στην περίπτωση της Αμερικής. Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί ήταν οι “λιγότερο ανοικτοί” κατά τη σύγκριση των τριών συνιστωσών της πολιτικής για τις θεωρήσεις (χωρίς βίζα, βίζα κατά την άφιξη και eVisas). Παρά το γεγονός ότι για το 21% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν απαιτείται θεώρηση για να εισέλθει στην Ευρώπη για τουριστικό σκοπό, μόνο το 6% είχε τη δυνατότητα να  υποβάλει αίτηση για θεώρηση κατά την άφιξη και το σύστημα eVisa δεν ήταν διαθέσιμο.

“Μια συνολική περιοριστική πολιτική θεωρήσεων σημαίνει χαμένες ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, που ο τουρισμός θα μπορούσε να φέρει στους προορισμούς αυτούς. Οι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν τις θεωρήσεις ως μια τυπική διαδικασία, η οποία συνεπάγεται ένα κόστος. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για να ταξιδέψουν, εάν το κόστος -είτε οικονομικό είτε έμμεσο- συμπεριλαμβανομένης της απόστασης, των χρόνων της αναμονής και των υπηρεσιών, υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο”, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΤ, Taleb Rifai.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2012, μόνο για το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν απαιτήθηκε θεώρηση για τουριστικά ταξίδια. Προορισμοί σε όλο τον κόσμο ζήτησαν κατά μέσο όρο από το 63% του πληθυσμού του κόσμου να λάβουν βίζα πριν την έναρξη του ταξιδιού τους. Άλλο ένα 16% μπόρεσε να υποβάλει αίτηση για θεώρηση κατά την άφιξή του, ενώ μόνο το 2% του πληθυσμού είχε τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για eVisa.

Η νέα έρευνα του ΠΟΤ δείχνει επίσης σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων τα τελευταία χρόνια: η ανάγκη για βίζα μειώθηκε από το 77% στο 63% του παγκόσμιου πληθυσμού μεταξύ του 2008 και του 2012, με σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών.

Επισημάνθηκε επίσης ότι οι προορισμοί τείνουν να επανεξετάσουν ενδελεχώς και να εισάγουν αλλαγές για την αναθεώρηση των πολιτικών βίζα τους. Από το 2010, 43 προορισμοί διευκόλυναν σαφώς τη διαδικασία θεωρήσεων για τους πολίτες τουλάχιστον 20 χωρών από την αλλαγή των πολιτικών βίζα τους από το “απατείται βίζα” είτε σε “δεν απαιτείται βίζα”, είτε “βίζα κατά την άφιξη” είτε ακόμη σε “ηλεκτρονική θεώρηση”, επηρεάζοντας άμεσα τις σχέσεις μεταξύ προορισμού και αγοράς προέλευσεις σε 5.080 περιπτώσεις.

“Σημαντικά βήματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων, καθώς όλο και περισσότερες χώρες κατανοούν τα οικονομικά οφέλη της. Χαιρετίζουμε τις κινήσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες που έχουν εφαρμόσει ή εξετάζουν την εφαρμογή περισσότερο ανοικτών πολιτικών βίζα. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι οι διαδικασίες βίζα εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού και ελπίζουμε ότι αυτά τα καλά παραδείγματα μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι”, πρόσθεσε ο κ. Rifai.

Η βελτίωση των διαδικασιών θεωρήσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον έσοδα 206 δισ. δολ. από τον τουρισμό και τη δημιουργία 5,1 εκατ. πρόσθετων θέσεων εργασίας μέχρι το 2015 στις οικονομίες του G20 και μόνο, σύμφωνα με την από κοινού έρευνα του ΠΟΤ με το WTTC. Ως αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, οι ηγέτες του G20 στη τελευταία Σύνοδο Κορυφής τους (τον Ιούνιο 2012, στο Los Cabos του Μεξικό) αναγνώρισαν τον τουρισμό ως “όχημα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη” και δεσμεύθηκαν να “εργαστούν για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών διευκόλυνσης των μετακινήσεων, για την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ποιοτικής εργασίας, τη μείωση της φτώχειας και την παγκόσμια ανάπτυξη”.

TravelDailyNews.gr